Etape 2: Tilsæt lidt salt

I dag tilføjer vi lidt salt til Tour de France. Forestil dig at cykle gennem de maleriske landskaber i Po-sletten i Italien. Forestil dig, at du er en del af 2. etape af Tour de France 2024. Du træder i pedalerne fra Cesenato mod Ravenna. På din venstre side ser du lavlandet og vinmarkerne omkring Po-dalen. På din højre side kan du se det fjerne Middelhav, der skinner i sollyset.

Luk øjnene et øjeblik. Sørg for, at du ikke mister balancen på cyklen og ødelægger dit løb fra starten. Åbn nu øjnene og se dig omkring. Til venstre er der et tørt landskab med meget lidt eller ingen vegetation. Der er nogle stillestående damme og Camargue-lignende saltmarker. Til højre ligger den store overraskelse. Middelhavets vand er der ikke længere, men i stedet er der et ørkenlandskab fyldt med salt.

Tidsrejse

Tro det eller ej, du drømmer måske ikke, men du har måske bare trådt lidt for hårdt i pedalerne. Så hårdt, at du åbnede en tidsportal og rejste ~6 millioner år tilbage til fortiden. Hvis man tænker på, at jorden er ca. 4600 mio. år gammel, er seks mio. år som en måned. Vi befinder os nu i en tid, hvor man mener, at Middelhavet har været udtørret i flere hundrede tusinde år. Det er en tid, hvor vores elskede hav blev ramt af en saltholdig økologisk krise, som i dag er kendt som ‘Messinian Salinity Crisis’-begivenheden. Messinian er en geologisk alder, der daterer sig til for ca. 7,2 millioner år siden. Den har fået sit navn fra den gamle by Messina i det nordøstlige Sicilien, den samme som Vincenzo Nibali kommer fra.

Det geologiske tidsskema. Messinien er øverst til venstre i Kænozoikum.

Spænd sikkerhedsselen, og lad os tilsætte lidt salt på denne rejse sammen. Vi vil dykke ned i fortidens dybder, navigere gennem Jordens historie og afdække hemmelighederne bag ‘den messinske saltholdighedskrise’.

Trivielle fakta

Her er to fakta, du skal huske, før vi fortsætter. Du kan også bruge dem til at imponere dine venner ved den næste pubquiz.

  1. Middelhavet er forbundet med Atlanterhavet via Gibraltarstrædet. Uden denne forbindelse ville Middelhavets vandstand falde drastisk på grund af højere fordampning (på grund af temperaturen) end tilførsel af ferskvand. Atlanterhavets salte vand opvejer dette tab ved at strømme ind i Middelhavet gennem strædet.
  2. Når solen opvarmer saltvand, fordamper det og efterlader opløste salte. Disse salte krystalliserer med tiden og danner evaporitmineraler, der ophobes som faste klippelag på havbunden. Eksempler er halit (almindeligt bordsalt) og gips. De danner hver især forskellige typer af evaporitbjergarter afhængigt af miljøforholdene.
Tilsæt lidt salt
En forenklet skitse af fordampningen og dannelsen af saltbjergarter, også kendt som evaporitter, under den messinske saltholdighedskrise. For at opnå de salte forhold i Middelhavet er det nødvendigt med en reduktion eller isolering fra Atlanterhavet. Kilde til dette.

Lad os starte historien

Vores historie begynder for ca. 5,97 millioner år siden. På det tidspunkt var Middelhavet ikke meget anderledes end det, vi kender i dag. Det var et stort, sammenhængende vandområde, der vrimlede med liv, omgivet af frodige landskaber og forskellige økosystemer. Men under den rolige overflade lå en geologisk tidsindstillet bombe og ventede på at bryde ud. De tektoniske kræfter, der formede jordskorpen, var ved at udløse en kædereaktion, som ville ændre historiens gang i Middelhavsområdet. Centralt i vores fortælling er Gibraltarstrædet, porten, der forbinder Middelhavet med Atlanterhavet. Gennem denne smalle passage flød vandet frit og opretholdt en delikat balance mellem saltholdighed og liv i Middelhavet.

Men jordens rastløse skorpe havde andre planer. Tektoniske bevægelser lukkede gradvist Gibraltar-porten og isolerede Middelhavet fra Atlanterhavets store vandmasser. Da tilstrømningen af vand var begrænset, var der lagt op til en hidtil uset begivenhed – den messinske saltholdighedskrise.

Potentielt fald i havniveauet i Middelhavet, hvis det kobles fra Atlanterhavet. Billedet er taget fra denne YouTube-video, som er inspireret af en publikation i tidsskriftet Nature Scientific Reports. I figurens øverste venstre hjørne er der en tegneserie fra den ikoniske franske serie Asterix & Obelix. I afsnittet er de i Det Døde Hav i Palæstina, og Obelix får at vide, at vandet i Det Døde Hav er seks gange mere salt og tættere end normalt havvand, og at menneskekroppen aldrig kan synke der. Sådan var forholdene i Middelhavet, da den messinske saltholdighedskrise var på sit højeste.

Det er ved at blive salt

Da Middelhavet blev afskåret fra sin livsnerve i havet, kom fordampningen i centrum. Under den brændende sol begyndte vandstanden at falde. De efterlod store områder med saltsletter, evaporitterne, hvor der engang var hav. Det engang blå vand blev til et goldt landskab af salt, der strakte sig så langt øjet rakte. Spol millioner af år frem, for i dag kan vi se resterne af denne gamle krise. De saltaflejringer, der blev dannet under den messinske saltholdighedskrise, findes nu som imponerende saltbjerge og klippeterræn i hele Middelhavsområdet, enten begravet under yngre sedimenter under havbunden eller på land på steder, som du kan besøge når som helst (Spanien, Italien, Cypern, blandt andre steder).

Et ægte billede fra Realmonte-saltminen på det sydlige Sicilien (Italien), som viser de fantastiske lag af halit (bordsalt), der blev dannet under den messinske saltholdighedskrise.

Vi finder et af disse salte steder langs ruten til anden etape af Tour de France. Mellem Brisighella og Riolo Terme ligger den regionale park “Vena del Gesso“, som bogstaveligt talt betyder gipsåre. Husk, at gips er en af de saltholdige bjergarter, vi kalder evaporitter. I denne park er landskabet domineret af tykke gipslag, som engang under den messinske saltholdighedskrise lå på den fordampende middelhavsbund. Gå en tur i Vena del Gesso Park på en solrig dag. På jorden kan du se glødende krystaller over det hele. Det er gipsstenen. Dens krystaller kaldes selenitter. Det kommer fra græsk og betyder “månesten” eller “månesten” på grund af dens lighed med månens skær.

En ødemark

Tilbage i tiden igen. Den messinske saltholdighedskrise nåede sit højdepunkt for ca. 5,55 mio. år siden. Forestil dig synet i det øjeblik! Det var en ødemark, hvor ingen organismer kunne overleve. En skarpere kontrast til det livlige havlandskab, der engang dominerede regionen, er næsten umulig. Livet, som man kendte det fra Middelhavet, blev kastet ud i kaos. Økosystemerne blev forstyrret, og arterne kæmpede for at tilpasse sig de ændrede forhold. Få organismer søgte tilflugt i isolerede vandlommer og kæmpede for at overleve mod alle odds.

I mellemtiden fik fraværet af vand vidtrækkende konsekvenser ved Middelhavets kyster. Floderne svandt ind og efterlod tørre flodlejer og udtørrede landskaber. De engang blomstrende samfund, der var afhængige af havet for at overleve, stod over for hidtil usete udfordringer, som tvang dem til at gå til grunde.

En kunstnerisk palæogeografisk rekonstruktion af Middelhavsområdet, som det ville have set ud for omkring 5,5 millioner år siden, da den messinske saltholdighedskrise nåede sit højdepunkt. Det er vigtigt at vide, at nogle forskere betragter denne rekonstruktion som ekstrem, og de hævder, at faldet i Middelhavets vandstand ikke oversteg 200 meter. Kilde.

Tektonik redder dagen

I 640.000 år har Middelhavet været fanget i en krisetilstand. Dens vand fordampede langsomt under den ubarmhjertige sol. Men lige så pludseligt, som den begyndte, nåede krisen sit klimaks for 5,33 millioner år siden. Tektoniske bevægelser omformede igen landskabet. Portene til Gibraltar blev åbnet, og Middelhavet og Atlanterhavet blev igen forbundet. Dette punkt markerer begyndelsen på en ny geologisk tidsalder kaldet Zanclean. Den zancleanske tidsalder blev indledt med det, som forskerne kalder den katastrofale zancleanske genoversvømmelse. Med genetableringen af forbindelsen mellem Atlanterhavet og Middelhavet begyndte vandet fra havet at strømme tilbage til Middelhavet, som når man åbner for vandhanen i et kæmpe badekar. Denne genopfyldningsproces skete over en ret kort periode i geologisk henseende. Med vandets tilbagevenden kom der nyt liv, som langsomt blomstrede.

Den messinske saltholdighedskrise er en påmindelse om, hvordan geologien former vores verden. Fra sin beskedne oprindelse som en smal passage til sin udvikling til et stort, saltfyldt bassin afspejler Middelhavet tidens gang. Når vi beundrer den smukke natur langs de forskellige etaper af Tour de France 2024, må vi ikke glemme, at der bag det rolige ydre gemmer sig en historie fyldt med dramatiske omvæltninger.

NB: Blogs på andre sprog end engelsk er alle automatisk oversat. Vores skribenter er ikke ansvarlige for eventuelle sprog- og stavefejl.

  • Fadl Raad

    Fadl Raad is a Lecturer and Research Assistant in Geosciences at the University of Corsica (France). Growing up in the mountainous region of Baalbeck, Lebanon, Fadl’s fascination with the secrets of nature and the stories hidden within its landscapes ignited a passion for exploration and discovery from a young age. This deep-rooted love for nature led Fadl to pursue a degree in Geology at the University of Trieste (Italy), where he delved into the intricate workings of the Earth’s geological processes. It was during this time that his interest in geology blossomed into a lifelong pursuit, fueled by his innate curiosity and desire to understand the complexities of the natural world. Fadl’s academic journey culminated in the completion of a Ph.D. in geosciences, a feat achieved after three years of intensive research focused on the Messinian Salinity Crisis. His doctoral project, undertaken as part of the prestigious SaltGiant International Training Network, delved into the geological phenomenon with a keen eye for detail and a dedication to unraveling its mysteries.

Del


Udgivet

i

af

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.