Geologie van de Giro d’Italia

De eerste Grote Ronde van het kalenderjaar brengt het peloton naar Italië. Meer nog dan in de andere twee grote rondes kunnen we het type etappewinnaar voorspellen op basis van de geologie. De klimmers en puncheurs zullen winnen in Europa en de sprinters in Afrika. Om dit uit te leggen brengen we je de geologie van de Giro d’Italia.

Wacht! Wat? Afrika?

Ja, Afrika.

Of beter gezegd: de Afrikaanse Plaat. In de geologie denken we immers in platen.

Om de geologie van Italië een beetje te begrijpen, moet je de geografische kaart van Italië die je zo goed kent snel vergeten. Vergeet dat grote laarsvormige schiereiland met een hak en een teen en dat soort dingen. Dat is gewoon een willekeurige vorm die de zeespiegel heeft getekend rond een ruige topografie. Nee, om de geologie te begrijpen kun je beter uitzoomen en de smalle bergruggen volgen die de bekkens van de Middellandse Zee omringen. De sleutel tot het begrijpen van de geologische geschiedenis van Italië is ‘Adrië’ en dat is veel groter dan Italië als natiestaat.

Kaart met de omtrek van de continentale korst van Adrië. Het grootste deel van Adrië ligt onder de zeespiegel, maar het ligt boven de zeespiegel op de schiereilanden Apulië en Gargano en in de Po-vlakte, en aan de oostkant op het schiereiland Istrië, in het noordwesten van Albanië en op de Ionische eilanden in het westen van Griekenland. Bron.

De geschiedenis van Adrië

Adrië is een dik stuk oude continentale korst dat bijna helemaal onder zeeniveau in de Adriatische Zee ligt. Maar de Po-vlakte, de Italiaanse oostkust, het schiereiland Gargano en het schiereiland Apulië maken allemaal deel uit van Adrië. Dit zijn de enige vlakke regio’s van Italië: het paradijs voor sprinters!

Adrië is een eigen continent. Het brak Afrika af in de tijd van het Trias tot het Jura, waarschijnlijk ergens tussen ongeveer 220 en 170 miljoen jaar geleden. Net zoals Afrika ooit Noord- en Zuid-Amerika afbrak om de Atlantische Oceaan te openen. Hierdoor werd oceaankorst gevormd op een mid-oceanische rug, die nu onder de Ionische Zee ligt. Maar na 170 miljoen jaar geleden stierf deze mid-oceanische rug en werd Adrië weer onderdeel van de Afrikaanse Plaat. Sindsdien is het deel blijven uitmaken van de Afrikaanse plaat, hoewel het op dit moment een beetje beweegt ten opzichte van Afrika. Als ik zeg bewegen, dan is dat een millimeter per jaar of zo. Als je een sprinter een etappe ziet winnen in de Giro, is het een veilige gok dat hij op de Afrikaanse Plaat heeft gewonnen.

Maar als je verbaasd was om te horen dat Adrië deel uitmaakt van de Afrikaanse Plaat, dan ben je misschien dubbel verbaasd dat Sicilië niet alleen van de Afrikaanse Plaat is. Het meeste is eigenlijk gewoon Afrika! De ondiepe zee tussen Sicilië en Afrika is slechts een ondergelopen deel van het Afrikaanse continent: Sicilië is geologisch gezien Afrikaanse korst.

Terug naar Europa

Dus als de sprinters in Afrika winnen, hoe komt het dan dat de bergen ‘Europa’ zijn?

Langs het grootste deel van zijn noordelijke rand heeft de Afrikaanse plaat dappere pogingen ondernomen om in de mantel te duiken door het proces dat we subductie noemen. Ik zeg dappere poging, omdat het niet overal even succesvol is geweest. Je zou denken dat platen liever helemaal niet subduceren en gewoon aan de oppervlakte blijven. Maar in het Middellandse Zeegebied strijden Europa en Afrika al meer dan 170 miljoen jaar om wie er ten onder mag gaan. Afrika won in het westen en oosten, en Europa won in het midden. Daar kom ik zo op terug.

Ten onder gaan

Hoe leidt dit subductieproces tot de vorming van berggordels? Tectonische platen zijn ergens tussen de 60 en 150 km dik. En als de ene onder de andere in de mantel duikt, verdwijnt bijna de hele plaat en zinkt weg. Maar soms worden de bovenste paar kilometer gesteente, meestal lagen sediment, afgeschraapt en opgestapeld. Zoals een tafelkleed dat je wegduwt, bijvoorbeeld. In de 2D-animatie kun je zien hoe dit werkte voor de Apennijnen.

Eenvoudige cartoon hoe de Apennijnen zijn gevormd door het afslijten van een oude plaat die nu is gesubducteerd. De bovenste paar kilometer sedimentgesteente schrapen eraf en worden opgestapeld. Animatie gemaakt door Douwe van Hinsbergen.

Op dit moment bestaan de Apennijnen uit dikke plakken gesteente die ongeveer 15 miljoen jaar geleden op elkaar zijn gestapeld. En hoewel het slechts sedimentgesteenten zijn, kunnen we aan hun samenstelling zien op wat voor soort korst ze oorspronkelijk lagen. Dat vertelt ons meer over de geologische geschiedenis. Koraalriffen worden gevormd in ondiepe zeeën, vaak aan de randen van continenten. Diep in oceanen vinden we fijnkorrelige oozes van kalkmodder of vuursteen. De sedimentaire gesteenten van de Apennijnen vertellen ons dat ze gevormd zijn aan de rand van Adrië, dat veel groter moet zijn geweest voordat het ‘Apennijnen’ werd. En ten westen van Adria was ooit een oceaan die we ‘Alpiene Tethys Oceaan‘ noemen.

Groot Adrië

De Apennijnen zijn niet de enige overblijfselen van de randen van Adrië. Adrië was ooit enorm groot. Daarom heb ik het een paar jaar geleden ‘Groot Adrië’ genoemd. De vervormde toppen van Adria vormen ook de berggordels van de Dolomieten in Noord-Italië, de Dinariden van de Balkan, de Helleniden van Albanië en Griekenland en de Tauriden van Turkije. Dit gaat helemaal door tot aan de Turks-Iraanse grens.

Geologie van de Giro d'Italia
Groot Adrië, het continent dat Afrika afbrak en waarvan de overblijfselen nu de berggordels van het Middellandse Zeegebied vormen. De laatste intacte resten, Adrië, liggen onder de Adriatische Zee, de Po-vlakte, het Garganoschiereiland en het schiereiland Apulië in Zuidoost-Italië. Figuur gemaakt door Douwe van Hinsbergen.

Als Groot Adrië wordt gereconstrueerd in de oorspronkelijke grootte die het ongeveer 150 miljoen jaar geleden had, was het net zo groot als Groenland! Alleen had het geen ijskappen. In feite lag het grootste deel onder ondiep zeewater. Ideaal om riffen en platforms te maken waar zich kalkstenen vormden die we nu overal in deze berggordels vinden. Dolomiet’ is een speciaal soort kalksteen, en raad eens waar we dat spul veel vinden…

De Alpen, Karpaten en Balkan zijn niet ontstaan uit de randen van Groot-Adrië, maar uit de randen van Europa. Zoals ik al zei, won Afrika (en Adrië) de subductieslag in het westen, tussen Italië en Spanje, en ook in het oosten, van de Dinariden langs Griekenland tot Turkije en Cyprus. Maar in het midden daalde Europa onder Adria, om de Alpen te vormen. Je kunt je voorstellen dat zo’n omschakeling een beetje een geologische puinhoop achterlaat, zoals we die vinden op Corsica en in de westelijke Alpen. Gelukkig is dat Frankrijk, dus daar houden we ons wel mee bezig voor de Tour de France, zullen we? Dit is tenslotte de geologie van de Giro d’Italia

Overal bergen

Op Sicilië zijn er ook bergen. Ik bedoel, naast de Etna, wat natuurlijk een enorme vulkaan is (en een hele jonge, slechts 600.000 jaar oud). Maar ten westen van de Etna zijn er bergen, die de vervormde noordelijke rand van het Afrikaanse continent vormen, waar het de Euraziatische plaat raakte. We kennen deze berggordel als de Maghrebiden. Het gaat verder in het noorden van Tunesië, Algerije (Kabyliden) en verbindt zich in westelijke richting met het Rifgebergte van Marokko.

De bergketens van de Middellandse Zee cirkelen bijna rond Adria (de Adriatische Zee). De Apennijnen, Dolomieten, Dinariden, Helleniden en Tauriden zijn allemaal afgevallen, opgestapelde overblijfselen van ‘Groot’ Adria, het continent dat in de mantel onder het Middellandse Zeegebied verdween. Figuur gemaakt door Douwe van Hinsbergen.

En Calabrië? Calabrië hoort niet waar het nu is. Calabrië brak Sardinië af en kwam vast te zitten tussen Afrika en Adrië. Maar om te begrijpen hoe dat werkt, moet ik je een ander proces uitleggen dat belangrijk is in Italië: roll-back.

Terugdraaien

De schoolboeken op de middelbare school vertellen je dat wanneer twee platen samengedrukt worden, de ene onder de andere wordt geschoven en in de mantel verdwijnt. Het is het proces van subductie. Maar zodra het enkele tientallen kilometers naar beneden is gegaan, zullen er minerale reacties optreden die zulke platen dichter en dichter maken. Het kan gebeuren dat de plaat zo dicht wordt, dat hij sneller begint te zinken dan dat de twee platen naar elkaar toe komen. En wat gebeurt er dan?

Wanneer subducerende ‘platen’ sneller zinken dan dat de platen samenkomen, ‘rollen ze terug’. Ze bewegen door de mantel in de richting van de dalende plaat. Dat betekent dat de bovenste plaat moet breken en uitgerekt wordt. Dit proces vindt plaats langs de hele Apennijnen en op veel andere plaatsen in het Middellandse Zeegebied. Het gebeurde ook in de Betisch-Rif gordel in het westen, in de Karpaten-Pannonische regio van Hongarije en Roemenië, en in de Egeïsche regio van Griekenland bijvoorbeeld (zie kaart).

Bovenste paneel: model van de subductieplaat onder Italië die terugrolt waardoor de bovenste plaat uitrekt. Subductie veroorzaakt diepe aardbevingen. Uitrekking veroorzaakt ondiepe, verwoestende aardbevingen. Van Faccenna et al, GJI 2001. Rechtsonder: Aardbevingskaart van Italië. Bron. Foto’s linksonder: Breukvlakken in de Apennijnen. De mensen staan op de omgevallen blokken. Bron.

Het gaat nog steeds door

De subducerende plaat die Adrië naar beneden trok in de Apennijnse subductiezone is de afgelopen 30 miljoen jaar teruggerold en trok de bovenliggende, Europese plaat uit elkaar. Dat brak eerst Sardinië en Corsica af van de Zuid-Franse marge van de Provence. Als gevolg daarvan werd het bekken van de Golf van Lion geopend. Vervolgens werden Corsica en Sardinië achtergelaten, en de vroege Apennijnen die zich begonnen te vormen tegen de oostelijke rand van Corsica en Sardinië, bleven zich verplaatsen. Dit opende het bekken van de Tyrreense Zee in de laatste 10 miljoen jaar. In het zuiden kwam een fragment van Sardinië – Calabrië – met de Apennijnen mee en verplaatste zich naar het zuidoosten. En nu lijkt het op de ’teen’ van de laars, maar die is er nog maar een paar miljoen jaar.

Animated GIF die laat zien hoe het continent Groot Adrië wordt ‘opgevreten’ door subductiezones die de Apennijnen, Dolomieten, Dinariden en Helleniden vormen. Van Hinsbergen et al., Gondwana Research 2020.

Je denkt dat dit geschiedenis is, maar nee. Dit proces van terugrollen gaat vandaag de dag nog steeds door: zelfs de Apennijnen zelf worden nu uitgerekt als gevolg hiervan. Deze uitrekking wordt opgevangen langs grote breuken, waar het bovenste blok naar beneden glijdt. We noemen deze ‘afschuivingsbreuken’ en ze zijn de belangrijkste reden dat er zoveel verwoestende aardbevingen zijn in Italië.

Explosieve Italianen

Tot slot heeft Italië de grootste verzameling actieve vulkanen van Europa. En als je naar de kaart kijkt, is het duidelijk dat die in en ten westen van de Apennijnen liggen. Deze vulkanen, waaronder de beroemdste zoals de Vesuvius, Stromboli en Etna, hebben allemaal op de een of andere manier te maken met het proces van subductie. Sommige vulkanen, zoals Stromboli, ontstaan doordat water door subductie in de mantel wordt gebracht, onder Calabrië. Dit verlaagt het smeltpunt van de mantel en veroorzaakt vulkanisme. Dit is het type explosief vulkanisme dat je overal rond de Ring van Vuur kunt vinden.

Overzicht van vulkanische gebieden in Italië via wikipedia.

Andere vulkanen, zoals de Vesuvius, ontstaan omdat de Apennijnen genoeg hebben van Adria en afbreken. Arrivederci. Mantelgesteenten die in het gat in de onderduikende plaat vloeit, kunnen een beetje smelten en zo vulkanisme veroorzaken. Dit kan net zo explosief zijn als normaal subductievulkanisme, zoals de inwoners van Pompeii bijna 2000 jaar geleden meemaakten.

Tot slot heeft de onderduikende plaat onder Calabrië een streepje voor op Sicilië. Stroperig mantelgesteente dat rond die plaat stroomt, kan smelten waardoor vulkanisme vlak boven de rand ontstaat. Dit is de oorzaak van de Etna.

Al dit geologische geweld: van botsende en subducterende platen die zowel afbreken als terugrollen, en aardbevingen en vulkanisme zorgt voor een serieuze topografie die het territorium van de puncheurs en de klimmers maakt. Het is het ideale gebied voor de geofietser! Fijne Giro iedereen!

Deel


Geplaatst

in

door

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.