Etappe 16: Een korte geschiedenis van

Etappe 16 is een korte tijdrit, maar de geologische geschiedenis van de regio is alles behalve kort. Oceanen openden en sloten zich. De Alpen werden in een gebogen vorm opgetild. Vandaag leer je waarom.

Vandaag rijden de renners over sedimentair gesteente dat is afgezet tijdens de Midden-Jura. Dit was de periode tussen ~175 en 160 miljoen jaar geleden. We racen in een smalle zee genaamd Alpiene Tethys . Deze zee werd gevormd toen het supercontinent Pangea, dat uiteindelijk in het Perm werd gevormd, ~300 miljoen jaar geleden, begon uiteen te vallen in het vroege Jura (~180 miljoen jaar geleden).

Pangea werd opgesplitst in twee grote landmassa’s. Er was Laurasia in het noorden (Noord-Amerika, Europa en West-Azië) en Gondwana in het zuiden (Zuid-Amerika, Afrika, Australië en India). De ongeveer van oost naar west lopende breuk in de korst die de twee blokken scheidde, werd al snel overspoeld door zeewater van de nieuw gevormde Alpiene Tethys. De voortdurende scheiding tussen Laurasia en Gondwana leidde tot de spreiding van de Alpiene Tethys. Het resulteerde in de snelle verdrinking van kustgebieden. Het veroorzaakte ook de afzetting van nieuwe sedimenten erboven, waaronder het Juragesteente waar wij op racen.

Een korte geschiedenis van de babyoceaan

De vorming van oceanen en gebergten wordt gestuurd door de beweging van tektonische platen. Platen staan nooit stil en kunnen snel van beweging veranderen. Soms draaien de bewegingen zelfs om. Beweging komt nadat een nieuw proces elders op de wereld begint (d.w.z. een nieuwe oceaan die ergens wordt gevormd of verdwijnt). Je kunt dit het “platentektonisch vlindereffect” noemen. Dit was precies het geval bij Laurasia en Gondwana. Ze bewogen zich vrolijk uit elkaar tijdens het vroege midden van het Jura. Toen begonnen ze plotseling naar elkaar toe te bewegen in het late Jura, zo’n 100 miljoen jaar geleden. Deze nogal onvoorspelbare gebeurtenis werd in feite veroorzaakt door de opening van de Atlantische Oceaan verder naar het westen. Dat splitste Gondwana in tweeën (Zuid-Amerika en Afrika) en duwde Afrika naar het noorden in de richting van Laurasia. Daartussenin was onze ‘babyoceaan‘, de Alpine Tethys, aan een snel en dramatisch einde gekomen!

korte geschiedenis van Alpine Tethys
De opening van de Alpiene Tethys-babyoceaan (uit: Vissers et al., 2013)

Een stapel gesteenten

De convergentie tussen Afrika en Laurasia werkte als een tang op de nog smalle Alpiene Tethys Oceaan. Het stopte zijn expansie. Na voortdurende convergentie begon de Alpiene Tethys onvermijdelijk te krimpen, door een proces dat subductie wordt genoemd. Het werd een korte geschiedenis. Toen het laatste stuk van deze oceaan werd opgeslokt in het late Krijt (~80-70 Ma), kwamen de twee landmassa’s Afrika en Laurasia (nu Europa) uiteindelijk weer bij elkaar na zo’n 100 miljoen jaar van scheiding (nogal een lange scheiding!). Daarbij vernielden ze alles wat er tussen zat. Alle sedimenten die werden afgezet binnen de Alpiene Tethys, de vulkanische gesteenten die deze oceaan bedekten en nog dieper gelegen gesteenten van zowel de Europese als Afrikaanse randen werden gebroken, geplooid en opgeheven. Ze vormden een opeenstapeling van tektonische schubben die in de loop van enkele miljoenen jaren 5 km hoog werden opgestuwd. Deze stapel gesteenten staat tegenwoordig bekend als de Alpen!

Laat me je rondingen zien

Als je aan een berggordel denkt, denk je waarschijnlijk aan een zijdelings recht reliëf. Als je echter naar de huidige vorm van de Alpen kijkt, zie je al snel dat ze helemaal niet recht zijn. In het westen vormt het een hoefijzervormige kromming die bekend staat als de Western Alpine Arc.

Topografische kaart van de westelijke Alpenboog (geel gemarkeerd). De locatie van Etappe 16 Passy-Combloux wordt aangegeven met de rode ster. Het eiland direct ten zuiden van de Ligurische Alpen is Corsica.

De etappe van vandaag bevindt zich precies op het noordelijkste puntje van deze boog. Maar hoe kan zo’n gebogen gebergtegordel zich vormen? Geologen denken dat de westelijke Alpen aanvankelijk zijn gevormd als een gebogen bergketen. Vergelijk het met de gebogen vouwen die ontstaan als je met je vuist op een tafelkleed duwt. De zachte sedimenten boven de Europese rand werden gebroken en geplooid door een kleine ‘vuist’ die erin duwde tijdens de botsing tussen Afrika en Europa. Deze ‘vuist’ was Adria, dat op dat moment een klein, stijf blok vormde dat voor de Afrikaanse plaat uitstak (zie Fig. 2).

Schematische evolutie van een primaire boog (tijd loopt van links naar rechts). Wanneer een kleiner blok van de korst (hier Adria) een groter blok (hier Europa) binnendringt, plooit het en ontstaan er breuken die zich om het kleinere blok wikkelen, waardoor er een gebogen bergketen omheen ontstaat. Deze bergketen zal daarom groeien met een gebogen vorm.

Dubbele problemen

Bergen die zich vormen en oprijzen met een gebogen vorm worden primaire bogen genoemd. Een ander type gebogen bergen zijn de bergen die oorspronkelijk lang en recht waren, maar door latere geologische gebeurtenissen in een boog zijn gebogen. Deze worden oroclines genoemd. Geologen hebben bewijs gevonden dat de oorspronkelijke kromming van de westelijke Alpen met nog eens 45-50° werd vergroot tijdens het Oligoceen en Mioceen. Dit was tussen ~25 en 15 miljoen jaar geleden, dus enkele miljoenen jaren na de eerste opheffing van de gordel. Deze gebeurtenis had te maken met de afscheiding van Corsica en Sardinië van Europa. Dit werkte als een tang op de westelijke Alpen en plooide de meest zuidwestelijke punt ervan. Door de complexe geologische geschiedenis zijn de Westelijke Alpen dus zowel een primaire boog als een orocline!

korte geschiedenis van oroclinale buiging
Oroclinale buiging van de westelijke Alpenboog (WAA). Tussen 23 en 15 Ma veroorzaakte de afscheiding van Corsica-Sardinië (groen) van Europa en de opening van het Provençaalse bekken naar het westen een draaimoment op de zuidwestelijke punt van de westelijke Alpen, waardoor de kromming nog eens 45-50° toenam.

Deel


Geplaatst

in

door

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.