Etappe 7: Et glass vin

Et glass vin er synonymt med Frankrike. Mens vi nyter et glass vin reiser vi gjennom tiden for å se hva jordsmonnet som dyrker vingårdene er laget av.

Dagens flate etappe fra Mont-de-Marsan til Bordeaux og fører rytterne gjennom Aquitaine-bassenget nord for Pyreneene. Dette bassenget er det nest største sedimentære bassenget etter Paris-bassenget. Se på det som om det var et gigantisk badekar som sakte fylles opp med marine, og senere kontinentale sedimenter fra nedre Trias (~252-201 millioner år siden). En flat etappe kan være ganske begivenhetsløs, men geologisk er dette området veldig interessant. La oss gå!

Ammonitter

Type sedimenter i dette bassenget ble i utgangspunktet bestemt av det høye havnivået. Dette etterlot gjørmestein, karbonatsteinavsetninger og mergel. De marine kalksteinene som ble avsatt under tidlig jura (~200-180 millioner år siden) er kjent for bevaring av ammonitter. Disse ammonittene er fossilene til en gruppe nå utdødde marine bløtdyr. Fordi de finnes her vet du at dette en gang var et hav.

Et glass vin
Asteroceras stellare funnet i England, utstilt i Museo Civico di Storia Naturale i Milano (via Wikimedia/Hectonichus)

Ammonitter er også svært nyttige som «indeksfossiler» til å datere sedimentære forekomster. Forekomsten av visse arter er begrenset til et spesifikt intervall i geologisk tid. Praktisk talt alle ammonitter som trivdes under jura var relatert til familien til Psiloceratidae. De var de eneste overlevende fra Perm-Trias-utryddelsen, for omtrent 251 millioner år siden. Denne utryddelsen har vært relatert til en stor mengde CO 2 som slippes ut av vulkanisme. Det resulterte i en alvorlig forsuring av havene, og forhindret dannelsen av karbonater som ammonittene er bygget av. En bedre kjent utryddelseshendelse er asteroidevirkningen som drepte alle dinosaurer. Det forlot Chicxulub-krateret på Yucatan-halvøya (Mexico) for ~66 millioner år siden. Ammonittene døde ut, sammen med 75 % av alle arter på jorden.

Et glass vin, noen?

Under miocen (~23-5 millioner år siden) endret havnivået seg. Det endret sedimenttypen fra hovedsakelig marine til mer innsjølignende og senere kontinentale sedimenter. På dette tidspunktet begynte også elvenettverket som drenerer Massif Central å ta form. Nærmere bestemt har løpet av elven Garonne, som følges i de siste 55 km av etappen, vært på plass siden pliocen (~5-2,5 millioner år siden). Garonne-elven kommer fra Pyreneene. Den frakter forvitret steinmateriale fra disse fjellene til Gironde-elvemunningen nær Bordeaux, sluttstedet for denne etappen. På sin vei etterlater elven det forvitrede steinmaterialet på bredden, som sammen med de underliggende marine kalkavsetningene inkludert ammonittfossilene danner det perfekte jordsmonnet for vindyrking.

Et glass vin
Vingårdsjord (foto av Nikki Dickerson)

Grusen gjør jorda gjennomtrengelig. Dette gjør at regnvann kan holde seg i bakken i stedet for å renne bort; som betyr glade druer. De underliggende kalksteinene leverer i sin tur kalsium til jorda. Dette er et avgjørende næringsstoff for vinranker og bidrar til fastheten til druene. Den unike kombinasjonen av grus levert fra Pyreneene ved elven Garonne med leire og kalkstein avsatt under tidligere marine forhold gjør at vinene fra Bordeaux-regionen er like berømte som de er.

Lokal variasjon

Noen siste ord om den første delen av denne etappen, som fører gjennom Landes-skogene nasjonalpark. Denne parken dekker et område som er dekket av vindavsatt sand under kalde og tørre istider i Pleistocen (2,5 millioner år – 11,7 tusen år siden).

Et glass vin
Jordkart over Frankrike hentet fra https://recherche.data.gouv.fr/fr

Sanden fylte forsenkningen som ble etterlatt av det vikende havet. Den etterlot også en ufruktbar og våt sone som var lite attraktiv for mennesker, og dermed stort sett var ubebodd. Området ble drenert i løpet av 1700-1800 -tallet og omgjort til en furuskog for å stoppe erosjonen av sandjorda.

Et glass vin
Sykle gjennom Landes-skogene. Jair Hoogland under Utrecht-Porto sykkelpakketur i 2019. Foto av Francien Peterse.

Forskjellen i sedimenttype og alder mellom Landes-skogen (sand fra Pleistocen) og vinmarkene (forvitret steinmateriale fra Pyreneene blandet med tertiære marine sedimenter) på bredden av elven Garonne resulterer ikke bare i et veldig distinkt landskap og arealbruk, men er også godt gjenkjennelig på jordkartet over Frankrike.

Dele


Publisert

i

av

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.