Etappe 17: Vann og is

Vann og is spiller en viktig rolle i dagens etappe: i fortiden, på en varm dag som i dag og i fremtiden.

Rytterne tar av i dag i en landsby som en gang var åsted for en av de dødeligste katastrofene noensinne forårsaket av en isbre. Midt på natten 11. juli 1892 ødela en flom landsbyen Saint-Gervais-Le Fayet. Det forårsaket 175 dødsfall. Flommen var en blanding av vann, steinblokker og gjørme. Kilden til katastrofen var Tête Rousse-breen som ligger omtrent 15 km sør-øst for Saint-Gervais på nordsiden av Mont Blanc.

Det ødelagte badehuset i Saint-Gervais under flommen i 1892 (via Wikimedia Commons)

Inne i breen var det en skjult lomme med smeltevann. Da isen sprakk ble 200 000 m 3 vann og is sluppet ut. Den rant nedover dalen og ødela alt i sin vei til den traff landsbyen. I nyere tid ble det oppdaget nye vannlommer i 2011, 2013 og 2014. Det ble installert et automatisk alarmsystem. Over seks millioner euro ble brukt på å overvåke og pumpe ut vann fra brehulen. Dette beskytter de 3000 menneskene som bor i byen St. Gervais. Se også https://youtu.be/ALKzWQfBRhc .

Klimaendringer og isbreer

Isbreer utgjør ikke bare en trussel, de er en viktig vannkilde, spesielt under tørke. I dag sykler rytterne gjennom et veiskille for isbreene. Satellittbilder viste at i perioden mellom 2000 og 2019 mistet isbreene i Alpene mer enn én meter i tykkelse hvert år. Det tilsvarer 1,7 Gigatonn is. Hvert eneste år. Det er nok drikkevann til å forsyne alle Tour de France-rytterne med vann i 40 millioner år med Tour de France. (vi antar at 200 ryttere drikker 10 liter vann per dag i løpet av 21 etapper.)

Ingen steder i verden trekker isbreen seg tilbake og mister masse så raskt som i Alpene. De visuelle bevisene for disse breendringene er dramatiske. Det vil ikke ta lang tid før flertallet av isbreene i Europa er forsvunnet. De siste anslagene viser at selv om vi klarer å holde den globale oppvarmingen under 1,5 °C, vil bare rundt 20 % av isbreen i Alpene være igjen ved slutten av århundret.

Tilpasning til klimaendringer

Nedsmeltingen av isbreene har alvorlige konsekvenser både for turisme, naturskader, vannkraft og vannforsyning. Ikke bare bør vi prøve å slutte å brenne fossilt brensel og gå over til mer bærekraftige energikilder. Dette vil stoppe ytterligere katastrofal smelting av isbreene. Men ved siden av det må vi også tilpasse oss disse endringene, siden mange av dem allerede er irreversible.

Roselend dam (via Wikimedia)

Et alternativ er å lage kunstige buffere av vann. Disse kan brukes når det er stort behov for strøm eller vann. Et godt eksempel på en slik menneskeskapt buffer er Roselendsjøen. Det er en gjenganger i Tour de France på stigningen fra Beaufort til Cormet de Roselend. Byggingen av denne demningen ble fullført i 1962. Dammen er omtrent 150 meter høy og brukes primært til vannkraftproduksjon. Den kan lagre om lag 187 millioner m 3 vann. For å sette dette i perspektiv er det omtrent 10 % av det breen i Alpene mister hvert år.

Vi må med andre ord bygge ti Roselend-reservoarer hvert år for å lagre bresmeltevannet som ellers ville gått tapt til havet. Det er en skummel sannhet. Vi må handle nå hvis vi vil fortsette å glede oss over å se rytterne i dette vakre is- og islandskapet i årene som kommer.

Dele


Publisert

i

av

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.